Jak dobrać dyszę do palnika plazmowego?

Problemem, który nagminnie występuje przy cięciu plazmowym, jest szybkie zużywanie się części oprzyrządowania. Szczególnie często wyeksploatowaniu ulegają elementy wchodzące w skład palnika. Jednym z nich, obok elektrody, jest dysza.

Zużywanie się części palnika to niewątpliwie niedogodność dla posługującego się nim wykonawcy. Po pierwsze oznacza ono dodatkowe koszty związane z wymianą niesprawnych elementów. Po drugie zaś wymusza przestoje czasowe w pracy, w związku z czym wpływa na długość przeprowadzanych robót. Dlatego też ważne jest, aby części palnika były jak najlepszej jakości, a także by były jak najlepiej dopasowane. Pozwoli to bowiem zmaksymalizować wydajność pracy w momencie, w którym dysza czy też elektroda będą zachowywać swoją sprawność.

 Specyfika dyszy do palnika plazmowego

 Jakie jest zadanie, dyszy w procesie cięcia plazmowego? Krótko mówiąc, koncentruje ona strumień plazmy. Aby rola ta została spełniona jak najlepiej, do palnika musi zostać dobrana dysza o odpowiednich parametrach. Jakie to parametry? Przede wszystkim otwór w dyszy musi być doskonale okrągły, aby mógł jak najdokładniej koncentrować strumień plazmy. Na działanie palnika ma także wpływ średnica i długość otworu w dyszy. Ważne, by nie był on uszkodzony. Każdy najmniejszy defekt wpływa bowiem negatywnie na jakość cięcia plazmowego. Dyszę uznaje się zepsutą w momencie, kiedy jej stan uniemożliwia przeprowadzenie wystarczająco dobrego cięcia. Warto pamiętać, że każde uruchomienie palnika wpływa na nieznaczne uszkodzenie dyszy. Jest to bowiem element łatwo zużywalny, a dobrać należy go tak, by nie tylko służył jak najdłużej, ale także pozwalał na możliwie bezbłędną pracę. Jego wyeksploatowanie można poznać na przykład po poszerzeniu otworu. Średnia trwałość części palnika plazmowego wynosi godzinę lub dwie, a więc naprawdę krótko.

 Podsumowując, dysza palnika plazmowego spełnia kluczową rolę w sprawnym przeprowadzaniu cięcia. Dlatego też ważne jest, by mimo jej krótkiego czasu eksploatacji, część ta była jak najlepiej dobrana.

Wróć