Blog

Cover Image

Jak zbudowane są palniki plazmowe?

Palniki plazmowe cieszą się ogromną popularnością w branży produkcji metalowej, ponieważ dają użytkownikom możliwość wykonywania niezwykle dokładnych operacji wymagających cięcia plazmy. Takie efekty, o jakich mówimy są możliwe tylko w przypadku stosowania wysokiej jakości części, które są gwarantem osiągnięcia precyzyjnych kątów, linii i prostopadłości.

Więcej

Cover Image

Przemysłowe znaczenie cięcia gazowego

cięcie gazowe jest metodą wykorzystywaną od bardzo dawna i można z powodzeniem stwierdzić, że ma ono swoją tradycję. Jest to rozwiązanie, które zdaniem specjalistów wyróżnia się szeregiem zalet, ale nie jest pozbawione wad.

Więcej

Cover Image

Jak zbudowana jest głowica do cięcia laserowego?

Cięcie laserem jest nowoczesnym sposobem obróbki metali. Polega na zastosowaniu w procesie cięcia lasera, w formie pulsacyjnej lub ciągłe, wraz z towarzyszącym mu gazem jak CO2.

Więcej

Cover Image

Jak dobrać dyszę do palnika plazmowego?

Problemem, który nagminnie występuje przy cięciu plazmowym, jest szybkie zużywanie się części oprzyrządowania. Szczególnie często wyeksploatowaniu ulegają elementy wchodzące w skład palnika. Jednym z nich, obok elektrody, jest dysza.

Więcej

Cover Image

Jakie są podstawowe różnice między spawaniem laserowym a plazmowym?

To, czy wybrać spawanie laserowe, czy spawanie plazmowe, zależy przede wszystkim od tego, do jakiego rodzaju pracy będziemy wykorzystywać te metody. Nie są one bowiem identyczne, każda z nich ma swoje charakterystyczne cechy i szczególne przeznaczenie, czyli, ogółem rzecz biorąc, swoją specyfikę.

Więcej

Cover Image

Oprzyrządowanie niezbędne do cięcia gazowego

Cięcie gazowe to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod rozdzielania metali. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do pracy ze stalą niskowęglową i niskostopową, zwłaszcza tą grubszą. Cięcie gazowe, ze względu na swoją specyfikę, jest bowiem trudno wykonalne, jeżeli poddawany jest mu zbyt cienki materiał.

Więcej