Jakie są podstawowe różnice między spawaniem laserowym a plazmowym?

To, czy wybrać spawanie laserowe, czy spawanie plazmowe, zależy przede wszystkim od tego, do jakiego rodzaju pracy będziemy wykorzystywać te metody. Nie są one bowiem identyczne, każda z nich ma swoje charakterystyczne cechy i szczególne przeznaczenie, czyli, ogółem rzecz biorąc, swoją specyfikę.

Specyfika spawania laserowego

 Nowoczesny proces łączenia metali, jakim jest spawanie laserowe, pozwala uzyskać wytrzymałą spoinę bez pomocy dodatkowych spoiw. Metoda ta charakteryzuje się dużą prędkością wykonywanych zadań, a efekty jej zastosowania są bardzo estetyczne. Można ją stosować do łączenia zarówno bardzo cienkich, jak i nieco grubszych materiałów, z naciskiem na te pierwsze. Wszystko zależy od tego, jaka jest moc danego lasera. Jeśli jest duża, będzie on sobie w stanie poradzić z tworzywami większych gabarytów, natomiast jeśli jest mała, nada się przede wszystkim do spawania punktowego. Spawanie laserowe stosuje się między innymi do łączenia stali konstrukcyjnych, węglowych, a także metali trudno topliwych i aktywnych chemicznie. Typy przedmiotów, jakie mogą mu podlegać, to chociażby części kół zębatych albo różnego rodzaju rury. Spawanie za pomocą lasera stosuje się w takich gałęziach przemysłu, jak przemysł spożywczy, medyczny czy elektroniczny – w tym ostatnim przydaje się zwłaszcza jego zdolność do precyzyjnego łączenia drobnych elementów.

 Specyfika spawania plazmowego

 O ile spawanie laserowe przydatne jest w szczególności wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba łączenia z dużą precyzją niewielkich części konstrukcyjnych, o tyle siła spawania plazmowego leży w wytrzymałości wykonywanych przez nie spoin. Z tego względu metodę tą wykorzystuje się przede wszystkim w gałęziach przemysłu, w których należy położyć szczególny nacisk właśnie na trwałość powiązań, a więc między innymi w przemyśle lotniczym czy petrochemicznym. Spawanie plazmowe można wykorzystywać nie tylko do łączenia tych samych materiałów, przy których sprawdza się spawanie laserowe, czyli stopów stali, ale także do łączenia stopów miedzi i aluminium. Warto dodać, że plazma jest też szybsza od i tak już prędkiego lasera.

 Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że wybór metody spawania zależy przede wszystkim od rodzaju pracy, jaką trzeba wykonać. Jedne materiały będą wymagały spawania laserowego, a drugie spawania plazmowego.

Wróć